MARBRES DECORATIUS, S.A.

Crta.de Manresa s/n, Km 17 (apart.124)

08296 CASTELLBELL I VILAR 

TLF: 93 8340988 (oficina)

       629501387 (taller) 

 

madecsa@madecsa. cat

 

igiraltprat

 

Informació

Srs Clients:

 

Els informem de que, en compliment de la llei 15/2010, els terminis màxims de pagament de les factures vençudes durant aquest any 2014 s'establiran en 60 dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis, per lo que preguem revisin a partir de la data indicada les seves condicions de pagament per adaptar-les a les prerrogatives legals.

 

Li recordem que la citada llei prohibeix expressament i declara nuls els pactes entre les parts que suposin una ampliació de dits terminis, poguent ser objecte de denuncia i sanció per els tribunals.

Es respectarán els dies de pagament sempre que no excedeixin dels terminis legals i no es permetran aplaçaments per períodes vacacionals superiors als establerts legalment.

 

 

Castellbell i el Vilar, gener 2014